Vrácení zboží

Vrácení zboží

Vrácení zboží čili odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího upravuje bod 4. Obchodních podmínek

Formulář pro vrácení zboží bez udání důvodu ve 14denní zákonné lhůtě

Adresát:
E-shop – www.mydlovykvet.cz, Lott, s.r.o.

spol. Lott, s r.o. Petržílkova 2488/50, 158 00 Praha 5
e-mail:  lott@lott.cz, tel.: 602 958 123

 

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele: …………...........................................…………….......................

Kontaktní údaje kupujícího spotřebitele:

Adresa:……………………..........................................…………………………..………………………………………

Telefon, e-mail:  …………………………………………………......................................………............................

Číslo objednávky /Číslo dokladu o koupi: ………………..……………………......................…………...............…

Datum převzetí zboží:  …………………………………......................................…………………………….....…...